Vitajte na stránkach, ktoré  budú informovať o dianí na hodinách (ktoré učím) matematiky a informatiky na našej škole.

Nájdete tu informácie o aktuálne preberanom učive, materiály k tomuto učivu, aplety, prezentácie, odkazy na užitočné stránky.

Rada zverejním aj "rozumné" študentské materiály z uvedených oblastí.

Stránka slúži aj pre rodičov (najmä z mojej triedy 2. F). Budem tu zverejňovať informácie o chystaných aj uskutočnených aktivitách na škole a v triede.

Dúfam, že zverejnené materiály, ktoré boli vytvorené s použitím uvedených zdrojov, budú užitočné pri štúdiu matematiky a informatiky.Viac tu: https://gymklcovenmv-klierova.webnode.sk/

Vitajte na stránkach, ktoré  budú informovať o dianí na hodinách (ktoré učím) matematiky a informatiky na našej škole.

Nájdete tu informácie o aktuálne preberanom učive, materiály k tomuto učivu, aplety, prezentácie, odkazy na užitočné stránky.

Rada zverejním aj "rozumné" študentské materiály z uvedených oblastí.

Stránka slúži aj pre rodičov (najmä z mojej triedy 2. F). Budem tu zverejňovať informácie o chystaných aj uskutočnených aktivitách na škole a v triede.

Dúfam, že zverejnené materiály, ktoré boli vytvorené s použitím uvedených zdrojov, budú užitočné pri štúdiu matematiky a informatiky.Viac tu: https://gymklcovenmv-klierova.webnode.sk/

 

Vitajte na stránkach, ktoré  budú informovať o dianí na hodinách (ktoré učím) matematiky a informatiky na našej škole.

Nájdete tu informácie o aktuálne preberanom učive, materiály k tomuto učivu, aplety, prezentácie, odkazy na užitočné stránky.

Rada zverejním aj "rozumné" študentské materiály z uvedených oblastí.

Stránka slúži aj pre rodičov (najmä z mojej triedy 2. F). Budem tu zverejňovať informácie o chystaných aj uskutočnených aktivitách na škole a v triede.

Dúfam, že zverejnené materiály, ktoré boli vytvorené s použitím uvedených zdrojov, budú užitočné pri štúdiu matematiky a informatiky.Viac tu: https://gymklcovenmv-klierova.webnode.sk/

 

Vitajte na stránkach, ktoré  budú informovať o dianí na hodinách (ktoré učím) matematiky a informatiky na našej škole.

Nájdete tu informácie o aktuálne preberanom učive, materiály k tomuto učivu, aplety, prezentácie, odkazy na užitočné stránky.

Rada zverejním aj "rozumné" študentské materiály z uvedených oblastí.

Stránka slúži aj pre rodičov (najmä z mojej triedy 2. F). Budem tu zverejňovať informácie o chystaných aj uskutočnených aktivitách na škole a v triede.

Dúfam, že zverejnené materiály, ktoré boli vytvorené s použitím uvedených zdrojov, budú užitočné pri štúdiu matematiky a informatiky.Viac tu: https://gymklcovenmv-klierova.webnode.sk/

Vitajte na stránkach, ktoré budú informovať o dianí na hodinách matematiky i geografie na našej škole.

 

Nájdete tu informácie o aktuálne preberanom učive, archív materiálov k prebranému učivu, množstvo užitočných odkazov i námetov. Rada zverejním aj rozumné študentské práce.

 

Stránka slúži aj pre rodičov (najmä žiakov z mojej triedy). Budem tu zverejňovať informácie o aktivitách v triede a škole.

 

Dúfam, že zverejnené materiály, ktoré boli vytvorené s použitím uvedených zdrojov, budú užitočné pri štúdiu matematiky.

 

 

Konzultácie

Konzultácie k učivu budú prebiehať denne v čase 7.30 - 7.50 hod. V prípade potreby po dohovore s vyučujúcou.